pci-express gen 6.0 spesifikasjon for å fullføre innen 2021 - Pci-Express

PCI-Express Gen 6.0-spesifikasjon for å fullføre innen 2021With 64 Gbps bandwidth per lane, 256 Gbps in x4, and a whopping 1 Tbps in x16 (128 GB/s per direction), PCI-Express 6.0 will debut in 2021 as 5G adoption hits critical mass in markets across the globe, to support server nodes, high-bandwidth network infrastructure, and lighting fast I/O for HPC and AI applications. Development of the new standard is already underway, with the specification having achieved a pre-release version 0.3, according to the PCI-SIG, the body that develops and maintains the PCI IP.

Videreutvikling, prototyping og testing av standarden vil løpe gjennom 2020 når utkast til standarden sendes til interesserte parter. Med spesifikasjonen publisert i 2021, kunne de første enhetene som implementerer den komme året etter. Gitt, svært få enheter trenger 1 Tbps båndbredde, men utøvelsen av å doble båndbredden hvert tredje år, har sin maksimale innvirkning på enheter som bare har kabling for en PCIe-bane, og som direkte påvirker båndbredden til andre I / O-spesifikasjoner som er avledet fra PCIe, for eksempel USB, Thunderbolt, CXL, etc.