nvidia å implementere 7nm euv node for sin 2020 gpus - Nvidia

NVIDIA implementerer 7nm EUV Node for sine GPUer i 2020NVIDIA will implement the 7 nanometer EUV (extreme ultraviolet) lithography to build its future generation of GPUs slated for 2020, according to Japanese publication MyNavi.jp. The GPU giant could be among the first customers besides IBM, to contract Samsung for 7 nm EUV mass-production of GPUs. IBM will use the Korean semiconductor giant for manufacturing Z-series processors and FPGAs. Samsung announced in October 2018 that it will begin risk-production on its 7 nm EUV node in early-2019.

En tidligere rapport fra 2018 spådde også NVIDIA implementere 7 nm DUV (dyp ultrafiolett) node av TSMC for sin GPU-oppstilling i 2019. Med nyheter om selskapet som nå jobber med Samsung på 7 nm EUV for 2020, virker dette mindre sannsynlig. Det er mulig at NVIDIA på en eller annen måte kan dele sin neste generasjons GPU-oppstilling mellom TSMC 7 nm DUV og Samsung 7 nm EUV, med sistnevnte brukt til brikker med høyere transistortelling, og utnyttet nodens høyere leverbare transistortettheter.
Source: MyNavi.jp