AMD oppdaterer Ryzen produktsider for å utdype 'Max Boost Clocks'


AMD over the weekend updated the product-pages of its Ryzen processors on the company website to be very specific about what they mean by 'Max Boost Clocks,' that are advertised almost as extensively as the processor's main nominal clock-speeds. AMD describes it has 'the maximum single-core frequency at which the processor is capable of operating under nominal conditions.' We read into this as the highest boost-clock given to one of the cores on the processor.

Hvis du har lest 'klokkefrekvens og boostanalyse' -diagrammene i prosessoranmeldelsene våre, vil du vite at AMD-prosessorer sprer boostfrekvensen deres gradvis over kjernene under en flertrådet arbeidsmengde som skalerer over alle kjernene. Til enhver tid tildeles bare en av kjernene den høyeste boostklokken, og selv om de andre kjernene også blir forsterket utover de nominelle klokkehastighetene, er de i svake reduksjoner på 25-50 MHz. Grafen nedenfor er fra Ryzen 7 3700X gjennomgangen. Den andre grafen nedenfor er fra Core i9-9900K gjennomgangen, som også viser at bare en av kjernene får maksimal boostfrekvens, og de resterende kjernene får lavere boostklokker, selv om grafen ser flatere ut.

Source: squidz0rz (Reddit)